Handle - IT 

Vi har en vision. Vi vill utveckla en digital coach som hjälper barn och vuxna kring de risker som finns både online och offline.

Genom vårt samverkans projekt Handle-IT ska vi tillsammans med forskare, privata aktörer och offentlig sektor utveckla en tjänst för målgruppen tillsammans med målgruppen.

Projektet är i full gång.

 Följ utvecklingen på vår hemsida

Handle-IT.se

Stay tuned :)