Friskvårdsbidrag för insidan

 Vi erbjuder arbetsgivare friskvårdsbidrag för de anställda. 

Genom att erbjuda anställda en anonym och diskret digital coach kan vi minska uppkomsten av psykisk ohälsa och längre perioder av sjukskrivningar.

TwoAct ligger helt i linje med regeringens vision 2025 med syfte att stärka den enskilde individens egna förmågor till god psykisk hälsa.

TwoAct är i linje med AFSén som kom 2017.

TwoAct´s koncept används av Sveriges näst största företagshälsovård.