Jonas Svensson från Varberg kom på Idén till TwoAct efter 100-tals med klienter i terapi genom hans samtalsmottagning. Många hade gått längre tid än de behövde med sina personliga svårigheter, detta för att de saknade verktyg och kunskap att ändra sitt beteende tidigare. Kunskap och verktyg som de fick i terapin. Kunskap som nu är tillgänglig i vår app.

 

Med samarbetspartners inom flera olika områden kan vi stolt erbjuda hjälp till självhjälp för beroende och beteendeproblem.

Hoppas du kan ha nytta av vår app. Ingen förlorar på att ta tag i sina svårigheter innan det går för långt!

TwoAct ersätter inte professionell behandling utan är en hjälp till självhjälp.